Ik ben Thijs en al geruime tijd werkzaam bij Orion Engineering, als Tekenaar/Constructeur. Ik heb in 2008 aan Fontys Hogeschool in Eindhoven mijn HTS studie Werktuigbouwkunde afgerond. Inmiddels heb ik aan diverse projecten gewerkt, zoals bij Vanderlande aan het design en uitwerken van geautomatiseerde material-handlingsystemen die omgezet moeten worden naar een gedetailleerd systeemontwerp. Dit betrof bagage afhandelingssystemen voor luchthavens, geautomatiseerde pakket- en postsorteersystemen en logistieke systemen voor automatisering van magazijn of distributiecentrum. Hier hield ik mij specifiek bezig met het zelfstandig ontwerpen van technische oplossingen voor deze systemen in 3D software waarna deze in productie kunnen worden genomen en geassembleerd.

Momenteel werk ik aan een project bij Tanis Confectionery een bedrijf in de voedingsindustrie. Ze ontwikkelen en produceren machines en systemen om snoepgoed mee te produceren. Door de diversiteit aan producten en mogelijke systemen wordt er klantgericht een machine opgezet. Het type snoepje dat er geproduceerd dient te worden bepaald voor een heel gedeelte het soort systeem. Met overleg van de klant, de ervaring van het bedrijf en het testcentrum wordt er bepaald hoe het snoepgoed het beste bereid wordt.

Hieruit volgt er een processchema met hierop de ingrediënten, componenten en de productiestroom.

Op de R&D afdeling, waar ik werkzaam ben, worden de schema’s uitgewerkt naar een 3D-model. Het programma waarmee de ontwikkeling werkt zijn Solid Edge (3D-pakket) en Teamcenter (Database). Twee jaar geleden is het bedrijf overgestapt van Hi-Cad (3D-pakket) naar deze software, door de overgang is het nog heel wat werk om de bestaande modellen en informatie in het systeem te krijgen. Voor diverse modules worden standaard componenten opgezet om in de toekomst uit een geschikte database te putten om sneller nieuwe projecten uit te kunnen werken.

Mijn voornaamste taak is het opstellen van 3D- systemen op basis van de opgestelde schema’s, nadat er een goed model is opgesteld. In samenwerking met de afdeling verkoop wordt er bekeken of het geheel binnen de klant zijn eisen gesteld kan worden, zoals de bedrijfsruimte waar de machine geplaatst wordt. Er wordt tevens rekening mee gehouden dat systemen in de toekomst kunnen worden uitgebreid. De machine wordt modulair opgebouwd, om deze binnen het bestaande productie proces te kunnen plaatsen of het proces via de nieuwe module uit te breiden.

Nadat er een goedkeuring heeft plaatsgevonden worden de 3D-modellen uitgewerkt naar productie-tekeningen. Bij het uitwerken moet er rekening worden gehouden dat het (‘eenvoudig’) te produceren is tegen de juiste kosten. Tot op componentniveau wordt alles uitgewerkt. Daarbij worden componenten onderverdeeld in categorieën, van zelf produceren tot inkopen. Wanneer alles is uitgewerkt is vindt er nog een controle plaats om het vervolgens vrij te geven voor productie.

Na de controle worden de tekening aan de productie vrijgegeven en kan inkoop de componenten gaan inkopen. Vervolgens wordt op basis van de tekeningen het frame, de leidingen en de componenten geproduceerd. Wanneer de deel-machines klaar zijn worden deze naar de klant getransporteerd en in- bedrijf gesteld. Hierbij heb ik ook een begeleidende rol, door het team bij te staan bij het in bedrijf stellen van de systemen. Daarna word het project afgesloten. Al met al een zeer uitdagend project waar ik met veel plezier aan werk!